Plnění zapalovače palivem

   Palivo do ZIPPO zapalovačů a benzínových zapalovačů najdete zde. Vyjměte insert (vnitřek zapalovače) z pouzdra a otočte jej vzhůru nohama. Zvedněte bílou plstěnou podložku, která těsní spodní část zapalovače. V palivové komoře uvidíte výplňový materiál podobný vatě. Výplňový materiál nasyťte palivem. Jakmile se absorpce paliva začne viditelně zpomalovat, přestaňte. Zapalovač nikdy nepřeplňujte! Nyní vložte insert zpět do schránky. Počkejte několik sekund, než se palivo dostane ke knotu.

 
(TIP: Palivo ve Vašem zapalovači bude vzlínat vzhůru, proto se i menší množství paliva dostane ke knotu a zajistí kvalitní hoření, není tedy nutné plnit zapalovač po okraj)
 
                Pokud se Vám nedopatřením podaří zapalovač přelít, zapalovač nedávejte do kapes. Přebytečné palivo otřete utěrkou a počkejte, až se zbytek paliva odpaří. Před použitím zapalovače se přesvědčte, že nádoba s palivem je bezpečně uzavřena a palivo není rozlité v okolí. Pro jistotu si také umyjte ruce vodou, aby se zabránilo možnosti vznícení paliva na kůži.
 
                POZOR: Palivo může dráždit pokožku, pokud se jím potřísníte, doporučujeme zasaženou oblast omýt vodou a namazat pleťovým krémem. Přetrvává-li podráždění, vyhledejte odbornou pomoc.
 
(Tip: Jako palivo pro Váš zapalovač může posloužit téměř jakákoliv hořlavá kapalina. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme používat palivo k tomu uzpůsobené. Nejlepších výsledků dosáhnete s palivem Zippo Lighter Fluid – Zippo benzínem – který kromě vynikajících hořlavých vlastností obsahuje oproti ostatním značkám minimum škodlivých látek pro Vaše zdraví a je téměř bez zápachu)
Levné poštovné a balné i na Slovensko!!
Jsme ověřeni stovkami zákazníků!

Naše další levné produkty!

       

Novinky tohoto týdne

Zapalovač Creative design

Cena: 349,00 Kč

ZAPALOVAČ Lebky matné

Cena: 329,00 Kč

Zapalovač Wings s LED

Cena: 399,00 Kč
Jsme spolehlivá firma!

Kontakt na nás :

Anketa

Nejvíce mě zaujaly :

Celkem hlasů: 451618